Ciochină Neculai (1933 - )

Ciochină Neculai Nume: Ciochină Neculai
Anul nașterii: 1933
Mediu: Pictură
Descriere:

"Tablourile pictorului moldovean îndeamnă la reflecție și meditație, reactualizând o mai veche și totuși foarte acută temă de dezbatere, în legatură cu perspectivele peisagisticii în arta plastică (...) Atunci când nu-i joc facil de linie, formă și culoare - așa cum ne sugerează tablourile lui Nicolae Ciochină - arta picturii devine act de expresie și cultură majoră, dobândind numeroase virtuți, între care aș sublinia-o pe cea de artă activă, martoră și transmițătoare a ceea ce numim, cu majusculă, eternul omenesc". Simona Nastac, Critic și istoric de artă.