Dumitru Laura Elena (1976 - )

Dumitru Laura Elena Nume: Dumitru Laura Elena
Anul nașterii: 1976
Mediu: Pictură
Descriere:

"Pictează în tehnica acryilic pe pânză sau carton, alcătuind un univers de forme plăsmuite, ce vin mai curând dintr-o proiecţie interioară asupra condiţiei umane. Personajele ei nu par create după vreun model de atelier, deşi, fără îndoială, există, undeva, în background, o sursă de inspiraţie din real şi din cotidian. Artista îşi dezvăluie în unele dintre compoziţii fascinaţia faţă de universul spectacolului, din care desprinde dinamice portrete ale performerilor: dansatoare şi instrumentişti. Mişcarea continuă, nestatornicia formelor, imposibilitatea fixării lor în timp şi spaţiu sunt incitante pretexte plastice pentru Laura Elena Dumitru. Alte lucrări fixează pe suport portrete de copile sau femei, cărora artista le studiază mai curând psihologia, dinamica trăirilor, reflectate pe chipul şi în atitudinea lor."

Critic de arta ,Luiza Barcan