Macovei Dorin (1961 - )

Macovei  Dorin Nume: Macovei Dorin
Anul nașterii: 1961
Mediu: Pictură
Descriere:

Absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae”, Universitatea ,,Al. I. Cuza”, Iași, profilul-Artă Sacră, secția Pictură Bisericească, anul 2009. Examenul de Licență – absolvit în anul 2009 cu tema ,,Tehnicile picturii murale” –îndrumători: Lect. Dr. Stelian Onica și Lect. Dr. G. M. Dominte (lucrare nepublicată) Absolvent al Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, Nivelul I, din cadrul Universității ,,Al. I. Cuza”, Iași, 15 iunie, 2009. Master–specializarea: Patrimoniu Cultural, Universitatea ,,Al. I. Cuza”, Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Staniloae”, absolvent în 2011, cu lucrarea de disertație ,,Reprezentarea plastică a veșmintelor în iconografia ortodoxă “, profesor coordonator Lect.Dr.G.M.Dominte (lucrare nepublicată). Absolvent al Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, Nivelul II, din cadrul Universității ,,Al. I. Cuza”, Iași, 2011 Doctorand: Universitatea de Arte ,,George Enescu” Iași, Facultatea de Arte Vizuale și Design, Domeniul Arte Vizuale, 2011-2016. Profesor de pictură şi iconografie la Şcoala Populară de Arte şi Meserii, Bacău, din 2015. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Bacău, din 09.04.2016, secţia Artă Plastică Religioasă şi Restaurare. 28.10.2016, Obţinerea titlului de Doctor în Arte Vizuale cu distincţia Magna cum laude.