Moldovan Sever (1958 - )

Nume: Moldovan Sever
Anul nașterii: 1958
Mediu: Pictură
Descriere:

Absolvent al UAD Cluj Napoca. Membru UAP - Filiala Cluj-Bistrita.

,,Privitorul contemporan este confruntat cu un mediu urban a cărui alcătuire formală dă sens unei locuiri care pare a avea chipul ordinii universale eterne. Acesta este punctul de la care dimensiunii distopice a utopiei îi este greu să se revendice pentru a-și pune în funcțiune mecanismele entropice.

          Cei care vor gîndi cîndva depășirea utopică a topografiei vor trebui să știe că pentru pictorul de astăzi și deci și pentru Sever Moldovan, spațiul acesta este o colaborare a maximei aspirații omenești cu maxima îngăduință a absolutului, că, așa cum inspirat afirma Andrei Pleșu, „el unește cel mai înalt punct al lumii cu cel mai de jos punct al geografiilor superioare” și că „numai în zona de contact dintre aceste două puncte lumea poate fi, cu adevărat, locuită”. Doar într-un asemenea loc e posibilă în viziunea aceluiași Andrei Pleșu, „amenajarea lumii în vederea locuirii ei (s.a) și în care se întinde întemeierea unui spațiu în care sufletul să se poată simți ca și cum ar fi acasă  (s.a)”. Calitatea locuirii e un spațiu al libertății. Locuirea nu e rudimentară, mediocră și pragmatică adăpostire. Cel care se decide să locuiască, în umbra și în lumina unui loc începe să afle cîte ceva despre ordinea universală. Daimonul începe să îi vorbească. Locuirea nu este simplă imitatio a naturii, ea este, dacă este, radical creatoare. Ea colaborează cu lumea în numele unor postulate care transcend lumea și care se țin și umblă prin lume în raport cu anumite repere siderale. Locuirea și, de ce nu, locuirea poetică exprimă un destin individual care se înscrie în zona de elecție a unei ordini derivate din ipoteza absolutului. “