Negoiescu Cella (0 - )

Negoiescu Cella Nume: Negoiescu Cella
Anul nașterii: 0
Mediu: Pictură
Descriere:

Purtând cu sine amintirile Brăilei natale, cu legende legate de apele marelui fluviu, pictoriţa Cella Negoiescu, a găsit în Iaşi impulsuri şi exemple destinate să-i clarifice personalitatea. Dacă în tablourile cu cai ea nu va fi urmat, poate, sugestiile venind de la Margareta Radulescu, este aproape sigur că Victor Mihăilescu-Craiu i-a stat aproape /… / Ca elemente definitorii, de observat pe de o parte un lirism reţinut, asociat meditaţiei, pe de alta, aspiraţia spre construcţie /… / desenul formând scheletul compoziţiei, în timp ce culoarea devine reverberaţie cu funcţii multiple (psihologică, muzicală, plasticizantă). Între lucrările care o reprezintă în chip fericit sunt portretele şi compoziţiile, graţie cărora expozanta se ridică deasupra intimismului feminin. Constantin Ciopraga Cella Negoiescu’s art is dominated by people an horses, a superb division in accordance with the eternal law of nature. The horses, drawn quite graphically, closer to temptation of fictional reality, embody the artist’s first myth: without coming from abysmal depth or from the depths of the sea, the horses in Cella Negoiescu’s paintings are impetuously plunging towards the seashore, mingling the clouds and the waves with their own colours: white, blue, brownish, violet, creating an inspired database for the other hypostases of the horses … Constantin Dram.