Onica Stelian (1955 - )

Onica Stelian Nume: Onica Stelian
Anul nașterii: 1955
Mediu: Pictură
Descriere:

1962-1970, Şcoala generală nr. 6, Bârlad.

1970-1974, Liceul de Muzică şi Arte Plastice „O. Băncilă”, Iaşi-secţia(umană) Arte Plastice.

1974-1977, Specializare în domeniul picturii bisericeşti

1977-1981, Institutul de Arte Plastice - Cluj şi Universitatea de Artă ( fostă Conservatorul de Artă) „G. Enescu”- Iaşi, Facultatea de Arte plastice şi decorative, secţia Pictură-restaurare – profesor de desen; clasa Profesor universitar coordonator- Pictorul Dan Hatmanu.

1985-1988, Specializare în domeniul Picturii Bisericeşti, atestată de Comisia de Pictură bisericească a Patriarhiei Române.

1997, Atestare a specializării(1993-1997) în domeniul Restaurării picturii pe lemn-lemn policrom, prin Centrul de Perfecţionare şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Ministerul Culturii.

          - Master în domeniul Restaurării, conservării şi gestionării bunurilor culturale, în cadrul Universităţii din Bologna, Italia.

1999 -Atestat în domeniul Restaurării picturii pe lemn şi pânză în cadrul Institutului de Artă şi restaurare Palazzo Spinelli, Florenţa, Italia.

Specialist-restaurator pictură pe lemn atestat CADMI-Ministerul Culturii şi Cultelor.

2009-Doctorat în Arte Vizuale (Magna cum laude), cu tema: Mitul sacrificiului, metamorfoze plastice contemporane (în cadrul Universităţii Naţionale de Arte şi Design din Cluj-Napoca)  

 

Lector dr. la Secţia Artă Sacră + Master Patrimoniu Cultural - Facultatea de Teologie Ortodoxă,Universitatea „Al.I.Cuza “, Iaşi